CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi LAMVN.NET (LAMVN, Company, we, our, us) tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Trong chính sách bảo mật này, chúng tôi giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và xử lý thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập Trang web hoặc ứng dụng di động được liên kết của chúng tôi (mỗi ứng dụng, Ứng dụng và cùng nhau, Ứng dụng ), để cung cấp Dịch vụ . Trừ khi có quy định khác, chính sách quyền riêng tư này sẽ tiếp tục áp dụng cho mọi trang web có liên quan hoặc tài sản trực tuyến khác do Công ty sở hữu hoặc kiểm soát (cùng với Trang web và Ứng dụng, Nền tảng ). Dịch vụ có nghĩa là bao gồm tất cả nội dung, dịch vụ, thông tin và các nội dung liên quan được cung cấp cho bạn “nguyên trạng” từ Nền tảng của chúng tôi.

Chính sách quyền riêng tư này phải được đọc cùng với Điều khoản sử dụng của Nền tảng cụ thể mà bạn đang sử dụng. Xin lưu ý rằng các liên kết từ trang web của chúng tôi có thể đưa bạn đến các trang web bên ngoài không thuộc phạm vi điều chỉnh của chính sách này. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra chính sách bảo mật của họ trước khi truy cập, sử dụng hoặc tải xuống từ các trang web đó. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung, chức năng hoặc chính sách thu thập thông tin của các trang web bên ngoài này.

Bằng cách truy cập, tải xuống, sử dụng (các) Nền tảng mà chúng tôi vận hành, có liên kết trực tiếp đến Chính sách này, bạn đồng ý chịu sự điều chỉnh của Chính sách quyền riêng tư của Công ty.

Khi đồng ý với Chính sách quyền riêng tư này, bạn tuyên bố rằng bạn sẽ không truy cập Dịch vụ của chúng tôi bằng bất kỳ cơ chế hoặc công nghệ nào che giấu vị trí địa lý thực tế của bạn hoặc cung cấp thông tin chi tiết không chính xác về vị trí của bạn, (ví dụ: sử dụng mạng riêng ảo (VPN) để truy cập Dịch vụ của chúng tôi
. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ việc xử lý hoặc thu thập thông tin nào của bạn nếu bạn sử dụng các cơ chế này để truy cập Nền tảng và Dịch vụ của chúng tôi

.
Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin cá nhân của bạn khi chúng tôi cần cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của bạn, chẳng hạn như khi bạn liên hệ với chúng tôi, đăng ký tài khoản trên trang web của chúng tôi, tận dụng các dịch vụ đăng ký hoặc truy cập nội dung trên Nền tảng ( S). Chúng tôi đã thảo luận về cách thức thu thập thông tin của chúng tôi, ở đây sẽ cung cấp chi tiết hơn để bạn tham khảo

được chúng tôi thu thập trực tiếp và một số do bạn cung cấp trực tiếp để thực hiện các chức năng nhất định:

 • Truy cập Nền tảng của chúng tôi bằng bất kỳ trình duyệt web hoặc thiết bị nào;
 • Đăng ký, đăng ký Dịch vụ của chúng tôi trên Nền tảng của chúng tôi;
 • Hỏi về sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi;
 • Mua các gói đăng ký của chúng tôi trên Nền tảng;
 • Bắt đầu và duy trì thư từ với chúng tôi.
Thông tin này có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở những thông tin sau:

 • Thông tin nhận dạng như tên người dùng, ngày sinh, giới tính, ảnh đại diện, bằng cấp, địa điểm;
 • Chi tiết plugin phương tiện truyền thông xã hội như – Facebook, Google, LinkedIn, Apple ID hoặc bất kỳ thứ gì khác– cho mục đích nhận dạng
 • Thông tin liên hệ như địa chỉ email, số điện thoại di động;
 • Thông tin thanh toán (thông tin này được nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của chúng tôi thu thập và xử lý an toàn);
 • Thông tin bổ sung liên quan đến việc bạn sử dụng Nền tảng và Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như mật khẩu một lần được gửi để đăng ký, tùy chọn tiếp thị, nơi làm việc và chỉ định, phản hồi khảo sát và phản hồi của bạn;
 • Thông tin tài chính – Chi tiết đầu tư, chi tiết bồi thường, mức lương, trong trường hợp Dịch vụ liên quan của Nền tảng yêu cầu các chỉ số đó.
Chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân nhạy cảm đó được giữ an toàn và bảo mật, đồng thời chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ dữ liệu này trong thời gian cần thiết cho các mục đích mà chúng tôi thu thập.

Thông tin chúng tôi tự động thu thập:
Chúng tôi thu thập thông tin bằng cách sử dụng cookie và các công nghệ tương tự khác để giúp phân biệt bạn với những người dùng khác trên Nền tảng của chúng tôi và hợp lý hóa hoạt động trực tuyến của bạn.

Khi bạn truy cập Nền tảng của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin sau:

 • Nhật ký hoạt động của bạn trên (các) Nền tảng - Những trang bạn truy cập, xem và những liên kết bạn theo dõi;
 • Địa chỉ IP/số sê-ri của thiết bị hoặc số nhận dạng duy nhất và vị trí chung, bao gồm quốc gia, địa chỉ và mã pin;
 • Số nhận dạng thiết bị (cookie hoặc địa chỉ IP hoặc ID thiết bị hoặc ID nhà quảng cáo Android / ID iDFA) hoặc bất kỳ số nhận dạng nào khác;
 • Chi tiết về phần cứng và phần mềm mà bạn đang sử dụng để truy cập Nền tảng như tên máy tính/thiết bị, hệ điều hành, loại và phiên bản trình duyệt, phiên bản ứng dụng, tên nhà điều hành, kích thước màn hình, tốc độ CPU và tốc độ kết nối;
 • Bất kỳ mật khẩu nào bạn sử dụng trên Nền tảng của chúng tôi hoặc bất kỳ mã thông báo xác thực nào khác được sử dụng để đăng nhập;
 • URL và dấu thời gian;
 • Chi tiết về các lượt truy cập của bạn vào Nền tảng của chúng tôi và các tài nguyên mà bạn truy cập, bao gồm nhưng không giới hạn ở dữ liệu lưu lượng truy cập, dữ liệu vị trí, nhật ký web và dữ liệu liên lạc khác.
Thông tin chúng tôi thu thập về bạn từ các nguồn khác.
Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn từ các nguồn khác. Điều này có thể bao gồm những điều sau đây:

 • Thông tin có sẵn công khai.
 • Thông tin bạn đã chia sẻ công khai, kể cả trên phương tiện truyền thông xã hội. Chúng tôi thu thập ID e-mail của bạn và thông tin hồ sơ công khai có liên quan, có thể bao gồm tên, ảnh hồ sơ, tuổi, giới tính và bất kỳ thông tin thích hợp nào khác từ tài khoản mạng xã hội cần thiết để xác minh danh tính của bạn.
 • Chúng tôi cũng nhận được thông tin từ bạn khi bạn tương tác với các trang, Ứng dụng, nhóm, tài khoản hoặc bài đăng của chúng tôi trên các nền tảng truyền thông xã hội.
Danh sách này không đầy đủ và trong các trường hợp cụ thể, chúng tôi có thể cần thu thập dữ liệu bổ sung cho các mục đích được nêu trong chính sách này.

Thông tin chúng tôi nhận được về bạn từ các nguồn khác
Đôi khi bạn sẽ đồng ý cho các trang web, dịch vụ hoặc bên thứ ba khác cung cấp thông tin cho chúng tôi.

Nó có thể bao gồm thông tin từ các bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của mình, chẳng hạn như các công ty vận chuyển, công ty hỗ trợ kỹ thuật và công ty quảng cáo. Bất cứ khi nào chúng tôi nhận được thông tin về bạn từ các bên thứ ba này, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin đó theo cách đã được thông báo cho bạn, theo Chính sách này và chỉ cho các mục đích đã xác định. Chúng tôi có thể thu thập thêm các báo cáo phân tích bổ sung, thông tin từ các dịch vụ, trang web khác, những người làm việc cùng với chúng tôi.

Khi bạn chọn bất kỳ dịch vụ đăng ký hoặc trả phí nào, chúng tôi hoặc nhà cung cấp cổng thanh toán của chúng tôi có thể thu thập và/hoặc xử lý thông tin cá nhân của bạn như địa chỉ hoặc thông tin thanh toán, bao gồm số thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ và ngày hết hạn, v.v. theo các điều khoản của Chính sách này . Mọi thông tin tài chính do bạn cung cấp sẽ được xử lý bởi các bên thứ ba cung cấp các chức năng cho Dịch vụ đó cho chúng tôi để xử lý hiệu quả. Chúng tôi khuyến khích bạn tự làm quen với các chính sách bảo mật do các bên thứ ba đó cung cấp trước khi cung cấp cho họ thông tin của bạn hoặc tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với họ.

Tiếp thị và Phân tích

Chúng tôi có thể sử dụng Báo hiệu Web để theo dõi các kiểu sử dụng trực tuyến của bạn theo cách ẩn danh mà không thu thập thông tin nhận dạng cá nhân của bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng bọ web trong các email HTML mà chúng tôi gửi cho những người đăng ký đã chọn nhận email từ chúng tôi, để xác định xem người nhận của chúng tôi đã mở những email đó và/hoặc nhấp vào liên kết trong những email đó chưa. Chúng tôi sử dụng thông tin này để liên kết cung cấp các trang web của chúng tôi cho bạn theo yêu cầu, để điều chỉnh (các) Nền tảng của chúng tôi theo sở thích của người dùng, để đo lưu lượng truy cập trong (các) Nền tảng của chúng tôi để cải thiện chất lượng, chức năng và tính tương tác của (các) Nền tảng của chúng tôi và cho các nhà quảng cáo biết các vị trí địa lý nơi Người dùng của chúng tôi đến mà không nhận dạng cá nhân người dùng.

Chúng tôi đặt các cảnh báo trang web để thu thập dữ liệu cho các đối tác của mình, chúng tôi yêu cầu các đối tác của mình thông báo cho người dùng trên trang chính sách bảo mật của họ rằng trang web sử dụng các cảnh báo trang web. Tùy chọn này sẽ chỉ được ghi lại trong trình duyệt hiện tại của bạn và sẽ không được ghi lại trong lịch sử người dùng của bạn.

Mục đích Thu thập Thông tin.
 • Chúng tôi thu thập thông tin (bao gồm Thông tin cá nhân) để cung cấp Dịch vụ và cho các mục đích như được nêu bên dưới, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
 • để giúp chúng tôi xác định bạn khi bạn đăng nhập vào Nền tảng và khi bạn đăng ký tài khoản với chúng tôi và để ánh xạ một hồ sơ cụ thể với người dùng được ủy quyền;
 • để giúp tạo thuận lợi cho việc mua hàng trong ứng dụng và cung cấp nội dung đã đăng ký và trả phí cho bạn;
 • để nâng cao chất lượng dịch vụ mà chúng tôi cung cấp và cải thiện trải nghiệm của bạn trong quá trình duyệt web;
 • để cá nhân hóa trải nghiệm duyệt web của bạn trên (các) Nền tảng;
 • để giới thiệu video, nội dung, tin tức cho người dùng mà họ có thể quan tâm;
 • để cung cấp dịch vụ dựa trên vị trí;
 • để thực hiện nghĩa vụ hợp đồng và pháp lý;
 • để giao tiếp với bạn;
 • để cung cấp cho bạn tin tức, ưu đãi đặc biệt, thông tin chung, thông tin thương mại về các sản phẩm và dịch vụ khác cùng với thông tin tiếp thị và khảo sát;
 • để cung cấp và xử lý các yêu cầu dịch vụ do bạn khởi tạo.
 • Thông báo về bất kỳ thay đổi nào trong điều khoản sử dụng hoặc chính sách quyền riêng tư;
 • Giải quyết mọi thắc mắc liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ.
 • Bất kỳ dịch vụ mới nào khác do chúng tôi, các chi nhánh, công ty con và/hoặc đối tác bên thứ ba của chúng tôi phát triển
Chia sẻ và sử dụng
 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác đáng tin cậy hoặc bên thứ ba cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho chúng tôi để đáp ứng các nghĩa vụ đã thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi.
 • Chúng tôi có thể sử dụng và/hoặc tiết lộ thông tin của bạn với các doanh nghiệp, chi nhánh, công ty con do Công ty kiểm soát và các tổ chức khác trong nhóm công ty của Times, các đối tác kinh doanh bên thứ ba khác, nhà cung cấp dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn ở nhà cung cấp dịch vụ, mạng quảng cáo, đối tác công nghệ , mạng xã hội và bất kỳ bên thứ ba nào khác:
 • để hỗ trợ họ liên hệ với bạn liên quan đến các chương trình hoặc chiến dịch của họ (bao gồm tiếp thị và bán hàng) và xử lý truy vấn/yêu cầu của bạn (chẳng hạn như đơn xin việc) và/hoặc cung cấp các dịch vụ;
 • để xử lý các khoản thanh toán thay cho chúng tôi. Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của chúng tôi sẽ thu thập và xử lý các chi tiết thanh toán của bạn; chúng tôi sẽ không lưu trữ hoặc có quyền truy cập vào toàn bộ chi tiết thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn, ngoại trừ mọi thông tin giao dịch nhằm mục đích đối chiếu các giao dịch trên (các) Nền tảng của chúng tôi.
 • để gửi e-mail, tin nhắn nhanh, tin nhắn mạng xã hội và tin nhắn SMS và/hoặc quản lý hệ thống quản lý liên hệ.
 • dịch vụ đề xuất, dịch vụ công nghệ quảng cáo, dịch vụ phân tích, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin luồng nhấp chuột, loại trình duyệt, ngày giờ, thông tin về tương tác của bạn với quảng cáo và nội dung khác, bao gồm thông qua việc sử dụng cookie, đèn hiệu, số nhận dạng quảng cáo trên thiết bị di động và các công nghệ tương tự, nhằm cung cấp nội dung, quảng cáo hoặc chức năng hoặc để đo lường và phân tích hiệu suất quảng cáo, trên Dịch vụ hoặc Nền tảng của chúng tôi và trên nền tảng của bên thứ ba.
 • phân phát quảng cáo trên Nền tảng của chúng tôi, trang web liên kết và bất kỳ nền tảng kỹ thuật số nào khác có sẵn trên internet. Tuy nhiên, chính sách bảo mật của nền tảng kỹ thuật số đó sẽ được áp dụng khi xử lý thông tin trên nền tảng kỹ thuật số của bên thứ ba đó.
 • để hỗ trợ và liên hệ với bạn liên quan đến các chương trình hoặc chiến dịch khác nhau (bao gồm tiếp thị và bán hàng) và/hoặc để xử lý truy vấn/yêu cầu của bạn.
 • Chúng tôi có thể được yêu cầu chia sẻ thêm thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp ngoại lệ nhất định; đây sẽ là nơi chúng tôi tin rằng tiết lộ là:
 • Theo yêu cầu của pháp luật, hoặc để tuân thủ các thủ tục tố tụng tư pháp, lệnh của tòa án hoặc các thủ tục pháp lý hoặc quy định.
 • Cần thiết để bảo vệ sự an toàn của nhân viên, tài sản của chúng tôi hoặc cộng đồng.
 • Cần thiết để ngăn ngừa hoặc phát hiện tội phạm, bao gồm trao đổi thông tin với các công ty hoặc tổ chức khác nhằm mục đích chống gian lận và giảm thiểu rủi ro tín dụng.
 • Tỷ lệ như một phần của việc sáp nhập, kinh doanh hoặc bán tài sản, trong trường hợp điều này xảy ra, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin của bạn với người bán hoặc người mua tiềm năng có liên quan.
Lưu trữ dữ liệu
 • Chúng tôi sẽ chỉ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn miễn là chúng tôi cần thông tin đó cho các mục đích mà thông tin được thu thập. Thời gian lưu giữ hồ sơ cũng sẽ dựa trên loại hồ sơ, bản chất của hoạt động và sản phẩm và dịch vụ tương tự được liên kết với, được liên kết với.
 • Chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn cho đến khoảng thời gian đó là bắt buộc để chúng tôi đáp ứng các yêu cầu của bạn trên Nền tảng của chúng tôi và tuân thủ luật hiện hành, các yêu cầu theo luật định.
Bảo mật thông tin.
 • Chúng tôi thực hiện các bước kỹ thuật, vật lý và tổ chức hợp lý về mặt thương mại để bảo vệ bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi, để bảo vệ thông tin đó khỏi bị truy cập trái phép, mất mát, lạm dụng hoặc thay đổi.
 • Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng tất cả thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi được chuyển an toàn qua trang web (luôn kiểm tra biểu tượng ổ khóa trong trình duyệt của bạn và “https” trong URL để đảm bảo rằng kết nối của bạn được an toàn).
 • Tất cả thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi được lưu trữ trên các máy chủ an toàn. Trường hợp chúng tôi đã cung cấp cho bạn (hoặc nơi bạn đã chọn) mật khẩu cho phép bạn truy cập một số phần nhất định trên trang web của chúng tôi, bạn có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu này. Chúng tôi yêu cầu bạn không chia sẻ mật khẩu với bất kỳ ai.
 • Mặc dù chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa bảo mật hợp lý nhưng không có hệ thống máy tính hoặc việc truyền thông tin nào có thể hoàn toàn an toàn hoặc không có lỗi và bạn không nên kỳ vọng rằng thông tin của mình sẽ được giữ bí mật trong mọi trường hợp. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ việc sử dụng Nền tảng, bao gồm, nhưng không giới hạn ở bất kỳ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, do hậu quả hoặc trừng phạt nào, hoặc bất kỳ tổn thất lợi nhuận hoặc doanh thu nào, cho dù phát sinh trực tiếp hay gián tiếp hoặc bất kỳ tổn thất nào về dữ liệu, việc sử dụng, thiện chí hoặc các tổn thất vô hình khác.
Quyền của chủ thể dữ liệu
Nếu bạn cần thêm bất kỳ thông tin nào về các quyền của mình như được giải thích bên dưới hoặc nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách viết thư cho Nhân viên phụ trách khiếu nại của Công ty.

 • Bạn có quyền truy cập dữ liệu cá nhân của mình.
 • Bạn có quyền sửa bất kỳ dữ liệu cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ nào
 • Bạn có quyền rút lại sự đồng ý của bạn
 • Bạn có quyền yêu cầu xóa tài khoản của mình
Tuy nhiên, chúng tôi có thể duy trì các bản sao lưu thông tin của bạn, trong phạm vi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

Chuyển tiền xuyên biên giới
 • Chúng tôi hoạt động trên toàn cầu và có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn cho các công ty riêng lẻ thuộc các công ty liên kết của Times Internet Limited hoặc bên thứ ba tại các địa điểm trên khắp thế giới cho các mục đích được mô tả trong chính sách quyền riêng tư này, chỉ khi bạn hài lòng rằng quốc gia đó có mức độ bảo vệ đầy đủ và phù hợp , và việc chuyển giao thông tin là hợp pháp. Chúng tôi sẽ tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định của mình liên quan đến Thông tin của bạn, bao gồm cả việc có cơ sở hợp pháp để chuyển Thông tin cá nhân và áp dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp để đảm bảo mức độ bảo vệ phù hợp cho Thông tin cá nhân. Chúng tôi cũng sẽ đảm bảo rằng người nhận ở quốc gia thay thế đó có nghĩa vụ bảo vệ Thông tin của bạn theo tiêu chuẩn bảo vệ tương đương với bảo vệ theo luật hiện hành.
Quyền riêng tư của trẻ em
 • Bạn phải đủ tuổi trưởng thành để có thể sử dụng và truy cập Dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn là trẻ vị thành niên trong phạm vi quyền hạn của mình, việc đăng ký và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi phải có sự giám sát của người lớn.
 • Là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, vui lòng không cho phép trẻ vị thành niên dưới sự chăm sóc của bạn gửi Thông tin cá nhân cho chúng tôi. Trong trường hợp Thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên đó được tiết lộ cho chúng tôi, bạn đồng ý với việc xử lý Thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên, đồng thời chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách quyền riêng tư này và chịu trách nhiệm về hành động của mình.
 • Tuy nhiên, nếu Công ty được thông báo rằng dữ liệu cá nhân của các cá nhân dưới độ tuổi trưởng thành đã được Chúng tôi thu thập mà không có sự đồng ý của người dùng hoặc phụ huynh, thì Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết để xóa thông tin đó khỏi máy chủ của mình. Với tư cách là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, bạn nên liên hệ với Nhân viên phụ trách khiếu nại để được giải quyết mọi khiếu nại liên quan đến việc thu thập dữ liệu trẻ em.
Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư
Bất kỳ thay đổi nào chúng tôi thực hiện đối với chính sách quyền riêng tư của mình trong tương lai, để kết hợp những thay đổi cần thiết về công nghệ, luật hiện hành, sẽ được đăng trên trang này và, nếu phù hợp, sẽ được thông báo cho bạn qua e-mail. Việc bạn sử dụng Dịch vụ sau khi có thông báo như vậy sẽ được coi là chấp nhận những thay đổi đó đối với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra lại thường xuyên để xem bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào đối với chính sách bảo mật của chúng tôi.

Phiên bản này được cập nhật lần cuối vào ngày 1 tháng 1 năm 2023 và bạn có thể lấy các phiên bản lịch sử bằng cách liên hệ với chúng tôi.

Khiếu nại
Nếu bạn có bất kỳ khiếu nại, thắc mắc nào liên quan đến việc sử dụng, lưu trữ, xóa và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn đã cung cấp cho Chúng tôi, bạn có thể liên hệ với Nhân viên phụ trách khiếu nại được chỉ định.

Bạn cũng có thể gửi thư tới:

Địa chỉ:
Email: lamvndotnet@gmail.com

Vui lòng đảm bảo rằng bạn không chia sẻ bất kỳ thông tin phản hồi nào với thành viên trái phép của Công ty; Công ty sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết thắc mắc của bạn trong trường hợp đó. Nếu bạn chọn viết thư cho Chúng tôi, bạn phải gửi thông tin liên lạc đó tới “Nhân viên phụ trách khiếu nại” và cung cấp các thông tin sau:

 • Chi tiết nhận dạng của bạn – Tên, ID Thời gian, nếu có;
 • Chi tiết về (những) mối quan tâm cụ thể của bạn;
 • Tuyên bố rõ ràng về việc thông tin đó là thông tin cá nhân hay thông tin cá nhân nhạy cảm;
 • Địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ e-mail của bạn;
 • Một tuyên bố rằng bạn thực sự tin rằng thông tin đã được xử lý không chính xác hoặc tiết lộ mà không được phép, tùy từng trường hợp;
 • Tuyên bố, chịu hình phạt nếu khai man, rằng thông tin trong thông báo là chính xác và thông tin bị khiếu nại thuộc về bạn;

Công ty có thể liên hệ với bạn để xác nhận hoặc thảo luận một số chi tiết nhất định về khiếu nại của bạn và các vấn đề được nêu ra.
Đồng ý sử dụng cookie
Chúng tôi cung cấp cookie trên trang web này để phân tích lưu lượng truy cập, ghi nhớ tùy chọn của bạn và tối ưu hóa trải nghiệm của bạn.
Thêm chi tiết
Ối!
Có vẻ như đã xảy ra sự cố với kết nối internet của bạn. Vui lòng kết nối với internet và bắt đầu duyệt lại.
Đã phát hiện AdBlock!
Chúng tôi đã phát hiện ra rằng bạn đang sử dụng plugin chặn quảng cáo trong trình duyệt của mình.
Doanh thu mà chúng tôi kiếm được từ quảng cáo được sử dụng để quản lý trang web này, chúng tôi yêu cầu bạn đưa trang web của chúng tôi vào danh sách trắng trong plugin chặn quảng cáo của bạn.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.